செந்தளம் தளத்தை ஆதரியுங்கள்

ஆதரவு தருக - சந்தா செலுத்துக - Subscribe

செந்தளம் தளத்தை ஆதரியுங்கள்

அன்பார்ந்த வாசகர்களே!

செந்தளம் உங்களுக்கான ஊடகம் – உழைக்கும் வர்க்கத்தின் குரலாய் முழங்கும் தளம். இதனை வளர்த்தெடுப்பதும், ஆதரிப்பதும் அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளின் கடமையாகும். தளத்தை தொடர்ச்சியாக இயக்குவதற்கும் மேலும் செழுமைப்படுத்தி முன்னேறவும் உங்கள் ஆதரவு மிகமிக அவசியம். வாசகர்கள் தங்களால் இயன்ற நிதியை பங்களிப்பாக கொடுத்து தளத்தை வளர்த்தெடுக்க உதவுங்கள். மின் இதழ்களை பெற சந்தா செலுத்த கோருகிறோம்.

பெயர்                                    :           New Redman C
வங்கி கணக்கு எண்         :           40652384383
வங்கி பெயர்                       :           State bank of India
வங்கி கிளை                       :           Triplicane
IFSC code                                :           SBIN0000249

மேற்கண்ட வங்கி கணக்கிற்கு நிதி அனுப்பிய பிறகு கீழுள்ள தொலைபேசி எண்ணிற்கோ அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியிலோ நிதி செலுத்திய சான்றினை பகிரவும்.  

Whatsapp : +91 96003 49295
Email:
editor@senthalam.com