இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி மே 2022

புதிய பொருளாதாரக் கொள்கையின் விளைவு என்று கூறுகிறார் தோழர். சேல்முருகன், வழக்கறிஞர், மஜஇக

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி மே 2022

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி மே 2022. புதிய பொருளாதாரக் கொள்கையின் விளைவு என்று கூறுகிறார் தோழர். சேல்முருகன், மஜஇக

Youtube காணொளியை பார்க்க கீழே சொடுக்கவும்