ஆவண காப்பகம்

கண்ட தேவியில் தேரின் மீது நிலப்பிரபுத்துவ, அம்பல ஆதிக்கம்

கண்ட தேவியில் தேரின் மீது நிலப்பிரபுத்துவ, அம்பல ஆதிக்கம்

தேர் சக்கரத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் உழைக்கும் மக்களின் ஜனநாயக உரிமை! - ஏஎம்கே

யூத இன அழிப்பு குறித்து லெனின் உரை- 8

யூத இன அழிப்பு குறித்து லெனின் உரை- 8

கிராமபோனில் (இசைத்தட்டு) பதிவு செய்யப்பட்ட ஆண்டு: மார்ச் 1919 இறுதியில்

டங்கல் திட்டம் ஓர் அடிமை சாசனம் -ஏஎம்கே

டங்கல் திட்டம் ஓர் அடிமை சாசனம் -ஏஎம்கே

நாட்டை அடிமைப்படுத்த முயற்சிக்கும் டங்கல் திட்டத்தை எதிர்த்து முறியடிப்போம்!

கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றி லெனின் - இறுதிப் பகுதி 4

கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றி லெனின் - இறுதிப் பகுதி 4

மார்க்சியத்தைப் பற்றிய விரிவுரையுடன் அமைந்த வாழக்கை வரலாற்று சுருக்கம்