அக்டோபர் புரட்சியின் சர்வதேசத் தன்மை

ஜே.வி.ஸ்டாலின் - தமிழில்: ஆதிவராகன்

அக்டோபர் புரட்சியின் சர்வதேசத் தன்மை

விலை : ரூ.40

நூலாசிரியர்: ஜே.வி.ஸ்டாலின் - தமிழில்: ஆதிவராகன்

வெளியீட்டாளர்: செந்தளம் பதிப்பகம்

பதிப்பு : 2022

பக்கங்கள்: 44 

நூல் குறிப்பு:

அக்டோபர் புரட்சி இந்தப் புரட்சிகளில் இருந்து கொள்கையளவில் மாறுபடுகிறது. அதன் நோக்கம் ஒரு சுரண்டல் வடிவத்தினை மாற்றிவிட்டு மற்றொரு சுரண்டல் வடிவத்தை ஏற்படுத்துவதல்ல. ஒரு சுரண்டல் கும்பலைத் துரத்திவிட்டு மற்றொரு சுரண்டல் கும்பலைக் கொண்டு வருவதல்ல, ஆனால் அக்டோபர் புரட்சியின் நோக்கம் மனிதனை மனிதன் சுரண்டும் அத்தனை சுரண்டல் வடிவங்களையும் ஒழிப்பது,  எல்லா சுரண்டல் கும்பல்களையும் ஒழித்துக் கட்டுவது, பாட்டாளிவர்க்க சர்வாதிகாரத்தை நிறுவுவது, இதுவரை இருந்திட்ட ஒடுக்கப்பட்ட வர்க்கங்களிடையே மிகவும் புரட்சிகரமான வர்க்கத்தின் ஆட்சியை நிறுவுவது, ஒரு புதிய, வர்க்கங்களற்ற சோசலிச சமுதாயத்தை ஏற்படுத்துவது என்பதாகும்.

தொடர்புக்கு: +91 96003 49295