நினைவு கூறல்

லெனின் நினைவுநாளில் ஸ்டாலின்

லெனின் நினைவுநாளில் ஸ்டாலின்

பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரத்தை பாதுகாக்க அறைகூவல்

ஆகா வென்று எழுந்தது பார் யுகப் புரட்சி - பாரதி

ஆகா வென்று எழுந்தது பார் யுகப் புரட்சி - பாரதி

செந்தளம் செய்திப் பிரிவு

ஜென்னி - மார்க்ஸ் காதல்,  காதலுக்கு ஓர் புது இலக்கணம்

ஜென்னி - மார்க்ஸ் காதல், காதலுக்கு ஓர் புது இலக்கணம்

“காதல் ஒரு மனிதனை மேலும் மனிதனாக்குகிறது” - காரல் மார்க்ஸ்

சுப்ரமணிய சிவா:  பிறந்த நாள்

சுப்ரமணிய சிவா: பிறந்த நாள்

சுதந்திர வேட்கை மற்றும் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு லட்சியங்களை உயர்த்தி பிடிப்போம்