பிற வலைதளப் பார்வை

இதுவும் ஒரு படுகொலைதான்

இதுவும் ஒரு படுகொலைதான்

தீக்கதிர்

வெளிநாடுகளுடன் கூட்டு... விவசாயிகளுக்கு வேட்டு... சத்தமில்லாமல் ஒப்பந்தம் போட்ட `56 இன்ச்' மோடி!

வெளிநாடுகளுடன் கூட்டு... விவசாயிகளுக்கு வேட்டு... சத்தமில்லாமல்...

``ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வணிகமே (Regulated trade) இந்திய விவசாயி களுக்கும் மக்களுக்கும்...